Met een nieuw concept. Na de eerste editie is de opzet van de stagemarkt namelijk doorontwikkeld aan de hand van wensen uit het bedrijfsleven. Het scheppen van de meest kansrijke matches was dit keer het uitgangspunt. Door vooraf intensief in kaart te brengen wat voor studenten werden gezocht door de bedrijven, konden studenten zo gericht mogelijk worden gevonden en gematcht. Daardoor werd voor zowel studenten als bedrijven de kans op een succesvolle match zo groot mogelijk.

Mooie bijkomstigheid: de stagemarkt kon zo over twee dagen worden ingedeeld per sector/vakgebied. Zo stond dinsdag 24 mei de stagemarkt centraal aan het vinden van technische stagiaires. Op de woensdag 25 november stonden andere studies centraal. Kortom: alle randvoorwaarden voor een kwaliteitsinjectie aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden!
De volgende editie van de stagemarkt zal in de loop van 2021 worden aangekondigd.

Tue, 01 December

Categorieën: Nieuws