Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Zeven partners met één doel

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken hebben onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken samen te zorgen dat jongeren en werkenden in de Drechtsteden hoger onderwijs kunnen volgen. Waarbij zij tijdens de opleiding intensief kennis maken met bedrijven en instellingen die hier in de regio zijn gevestigd. De gemeente Dordrecht heeft namens de Drechtsteden aan Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool en DaVinci College gevraagd een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat goed aansluit op de behoefte in de Drechtsteden. Hieruit zijn Dordrecht Academy en Career Boost ontstaan. Smart Delta Drechtsteden, Economic Development Board en Werkgevers Drechtsteden ondersteunen dit initiatief van harte.

Een innovatieve oplossing

Hoger Onderwijs Drechtsteden, Dordrecht Academy en Career Boost maken deel uit van de regionale aanpak die ervoor moet zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. Het doel is een regio die haar identiteit koestert, een kwalitatief goed leefklimaat biedt, klimaatbestendig is ingericht en waar culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in het Drechtstedengebied te verbeteren.

Meer dan alleen onderwijs

Een plek waar innovatie en samenwerking start
Zeven partners één doel
Zeven partners één doel