Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Op de regio toegesneden hoger onderwijs

Meer regionale groei en innovatie door een stevig aanbod van praktisch hoger onderwijs
Innovatie

Meer regionale groei en innovatie in de regio

Meer regionale groei en innovatie door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken. HOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost.

Onderwijs ontwikkelen met de beroepspraktijk

Het Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD) is een initiatief vanHogeschool RotterdamHogeschool InhollandChristelijke Hogeschool EdeAvans HogeschoolDa Vinci College,  Gemeente Dordrecht en Economic Development Board Dordrecht. Dit unieke samenwerkingsverband wil met Dordrecht Academy en Career Boost een flinke impuls aan het hoger onderwijs in de regio Drechtsteden geven. Om daarmee de tekorten aan hoger opgeleiden in grote sectoren van de regionale arbeidsmarkt te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Meer dan alleen onderwijs

Een plek voor studenten, werknemers én werkgevers.
Zeven partners, één doel Over onze partners
Zeven partners, één doel