Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

In de hele regio gaan resultaatgerichte, regionale en lokale projecten van start. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal 45 miljoen gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt dat bedrag met 22,5 miljoen euro. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij. Een belangrijk thema daarbij is ‘het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs’. Dordrecht Academy verstevigt het aanbod van hoger onderwijs in de regio, bedoeld om meer hoger opgeleiden naar de Drechtsteden te trekken en te behouden.

Dordrecht Academy maakt daarmee deel uit van de regionale aanpak die ervoor mory zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De bedoeling is ook dat de regio haar identiteit (de rivieren) koestert, een kwalitatief goed leefklimaat heeft, klimaatbestendig is ingericht en dat culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren.

Voor de gehele berichtgeving over de totale aanpak:

> website van de Drechtsteden

Tue, 14 July

Categorieën: Nieuws