Er is vanuit deze scholen een kleine projectorganisatie aan de slag gegaan om, voortbouwend op onderzoek dat reeds is uitgevoerd, een antwoord te geven op de volgende twee vragen:

1. Hoe ziet een passend aanbod aan Associate
degree (2 jarige hbo opleidingen) – voor de Drechtsteden er uit?

2. Welke arrangementen kunnen
werkgevers en hoger onderwijs samen ontwikkelen om hbo-studenten met
stages, praktijkopdrachten etc. kennis te laten maken met werkgevers in de
Drechtsteden (stages, praktijkopdrachten etc) en bij te dragen aan de
innovatiekracht van de bedrijven en instellingen in de regio?

In juli 2019 is deze verkenning afgerond en
vertaald naar een concreet plan. We brengen u via deze update graag op de
hoogte van de tussentijdse stand van zaken. Meer informatie over het nut en de
noodzaak van Hoger Onderwijs in de Drechtsteden vindt u in onze folder.

Thu, 23 May

Categorieën: Nieuws