Directie Hoger Onderwijs Drechtsteden benoemd

Erwin van Braam (directeur) en Janine Slootmaekers (Adjunct-directeur) zijn benoemd voor de transitiefase waar Hoger Onderwijs Drechtsteden zich tot september 2022 in bevindt.

Lees meer

Dordrecht: een studentenstad vol mogelijkheden

22 opleidingen en cursussen op hbo-niveau bij drie hogescholen. Gewoon te volgen in de Drechtsteden. Dordrecht is op dit moment een echte studentenstad aan het worden. En dat is aanleiding om het totale aanbod van opleidingen en cursussen op hbo-niveau te laten zien. Op 6 november aanstaande organiseren alle hogescholen uit Dordrecht daarom een open dag. Studiekiezers kunnen die dag kennis komen maken met het ruime aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen dat Dordrecht telt en ontdekken wat studeren in de Drechtsteden betekent. De open dag vindt plaats tussen 10.00 uur en 14.00 uur, op Achterom 103 in Dordrecht.

Lees meer

Start bouw kopgebouw ingeluid

Op maandag 11 oktober is tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein gegeven voor de bouw van het ‘Kopgebouw’ op het Leerpark in Dordrecht. Dit moment werd gemarkeerd met een openluchtcollege op de bouwplaats over collectief innoveren in de Drechtsteden. Hierdoor konden de aanwezigen alvast een voorproefje krijgen wat er straks in het Kopgebouw gaat plaatsvinden. Het kopgebouw biedt straks namelijk niet alleen onderdak aan jonge bedrijven in de Smart Industry, maar ook Dordrecht Academy en Career Boost nemen hun intrek in het gebouw. Deze twee initiatieven gaan het hoger onderwijs in de Drechtsteden uitbreiden en versterken. Ook krijgt het Kopgebouw een verbinding met de Duurzaamheidsfabriek, dit is letterlijk een brug om het mbo en hbo met elkaar te verbinden.

Lees meer

OCW geeft groen licht voor 5 nieuwe hbo-opleidingen in Dordrecht

Dordrecht Academy mag vijf nieuwe Associate degree-opleidingen starten in Dordrecht: Engineering, Logistiek Management, Business Studies Logistiek, Integraal Bouwmanagement en de Pedagogisch Educatief Professional. Het ministerie van OCW besloot dit na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Vanaf september 2022 worden deze opleidingen, samen met de reeds bestaande Ad-opleiding Sociaal Werk in de zorg, in Dordrecht aangeboden. De CDHO komt tot haar positieve oordeel omdat de opleidingen goed aansluiten op de behoeften van werkgevers uit de regio en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Dordrecht krijgt met de Academy in één klap meer dan tien nieuwe hbo-opleidingen

Met de komst van de Academy staat Dordrecht weer op de kaart als studentenstad. Honderden hbo-studenten starten na de zomer aan hun tweejarige opleiding in de logistiek, zorg of techniek. Het bedrijfsleven is er blij mee. "We hopen dat we onze talenten straks in de Drechtsteden kunnen houden."

Lees meer

Persbericht: Dordrecht Academy en Career Boost officieel van start

Dinsdag 15 juni 2021 is het officiële startsein voor Dordrecht Academy en Career Boost gegeven, in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da Vinci College en Economic Development Board Drechtsteden bekrachtigen daarmee een uniek samenwerkingsverband, dat zal leiden tot fors meer hoger onderwijs in de Drechtsteedse regio, voor jongeren én werkenden. Zo willen zij gezamenlijk de tekorten aan hoger opgeleiden in grote sectoren van de regionale arbeidsmarkt bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven vergroten.

Lees meer

EERSTE ASSOCIATE DEGREES NA DE ZOMER VAN START

Programmadirecteur Erwin van Braam kan met trots de start van de eerste drie Associate degrees aankondigen. Drie deeltijdopleidingen per september 2021, die een jaar later zijn uitgebouwd naar zeven opleidingen in zowel voltijd als deeltijd routes.

Lees meer

Nieuw: Career Boost Innovatiescan

Je wilt je bedrijf laten groeien. Maar hoe?
Dat is precies waar de Career Boost Innovatiescan je bedrijf mee kan helpen. De wereld om ons heen innoveert snel, wat ook impact kan hebben op je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je vooruit kunt kijken op die toekomst en daar je bedrijf op kunt voorbereiden?

Lees meer

Terugblik stagemarkt

8 Deelnemende bedrijven en bijna 25 studenten. De tweede editie van de Career Boost online stagemarkt van 24 en 25 november was voor zowel studenten als bedrijven een groot succes.

Lees meer

Career Boost Online Stagemarkt

24, 25 en 26 november 2020 vindt een nieuwe Career Boost Online Stagemarkt plaats. Hiermee geeft Career Boost gehoor aan de wens van werkgevers om een nieuwe én doorontwikkelde stagemarkt neer te zetten.

Lees meer

Regiodeal geeft impuls aan hoger onderwijs in de Drechtsteden

Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven voor meer innovatie zodat het toekomstbestendig is en blijft zorgen voor banen voor onze inwoners.

Lees meer

Tientallen stageplaatsen aangeboden op online stagemarkt

Tien bedrijven en tientallen studenten kwamen dinsdag 9 juni digitaal bij elkaar op de online stagemarkt van Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD). Allemaal met hetzelfde doel: het vinden van een topmatch. Studenten op zoek naar een uitdagende stageplaats bij interessante werkgevers uit de Drechtsteden, en het bedrijfsleven op zoek naar waardevolle talenten voor de toekomst.

Lees meer

Online stagemarkt

Bedrijven in de Drechtsteden zijn op zoek naar stagiaires! Om bedrijven juist in deze tijden van aanpassing te kunnen helpen in die zoektocht organiseert het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden een online stagemarkt. Tijdens deze Pilot maken studenten kennis met een aantal prachtige bedrijven uit de Drechtsteden. Bedrijven maken tijdens deze stagemarkt kennis met het talent van morgen. En wie weet ontstaat daar een droommatch!

Lees meer

Op weg naar Dordrecht Academy

Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente Dordrecht hebben een belangrijke stap gezet op weg naar meer hoger onderwijs in Dordrecht. Op donderdag 6 februari 2020 ondertekenden zij de intentieovereenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat zij samen nieuw hoger onderwijs in Dordrecht gaan realiseren: Dordrecht Academy. Dordrecht Academy komt in een nieuw gebouw op Campus Leerpark.

Lees meer

Werkveld komt weer bijeen voor innovatietafels

De innovatietafels van oktober en november 2019 krijgen een vervolg.

Lees meer

Rondetafelsessies in oktober

In oktober gaat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden intensief verder met het verkennen van de trends en daaruit voortvloeiende scholingsbehoefte in diverse sectoren. Ook u kunt daarin bijdragen!

Lees meer

Dordrecht is op weg naar een eigen hogeschool op het Leerpark

Dordrecht is op weg naar een eigen hogeschool op het Leerpark. Volgens onderwijswethouder Peter Heijkoop is nu iedereen aan boord, nadat eerdere plannen voor een hbo op verzet stuitten.

Lees meer

Dordste gemeenteraad ontvangt update over proces Hoger Onderwijs Drechtsteden

In de week van 8 juli is de Dordste gemeenteraad per brief op de hoogte gebracht over de procesvoortgang van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden.

Lees meer

Werkgevers zorg en welzijn enthousiast over Dordts plan hoger onderwijs

Diverse werkgevers in zorg en welzijn uit de regio zijn enthousiast over het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. De werkgevers willen samen met het Programmateam Hoger Onderwijs Drechtsteden toekomstbestendig hoger onderwijs ontwikkelen dat de zorgwerknemer van morgen voorbereidt op fundamentele veranderingen in de zorgsector.

Lees meer

Welke sectoren krijgen focus?

De vraag naar hoger geschoold personeel en hbo-opleidingen lijkt het grootst te zijn in de Bouw, Techniek, Zorg en Welzijn, Onderwijs en Economie. Deze sectoren lijken zich voor nu goed te lenen voor een opleidingsaanbod op Ad-niveau.

Lees meer

Rondetafelsessie

Om de vertaalslag van een in kaart gebrachte behoefte naar een concreet opleidingenaanbod te maken, gaat het projectteam in alle genoemde sectoren na waar de exacte scholingsbehoefte ligt. Doet u ook mee tijdens de rondetafelsessies in juni?

Lees meer

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden van start

Sinds februari dit jaar is het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) opgestart. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Dordrecht en alle onderwijsinstellingen die iets met Hoger Onderwijs in Dordrecht doen: Hogeschool Rotterdam, Inholland, Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Da Vinci College en HBO Drechtsteden.

Lees meer

Vraag naar Hoger Onderwijs in Drechtsteden

In de eerste fase van de verkenning is onderzocht of er genoeg vraag naar Hoger Onderwijs in de Drechtsteden is om een relevant aanbod te kunnen ontwikkelen. Het eerste voorlopige antwoord op die verkenningsvraag is: ja.

Lees meer