In januari 2019 startte ik gesprekken met wethouders uit de Drechtsteden, werkgevers in de regio en met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en het roc Da Vinci College, om te praten over Dordrecht Academy. Met de centrale vraag: kunnen we het hoger onderwijs in de regio fors versterken door de krachten te bundelen en elkaar – vanuit onze eigen identiteit – te versterken. Zo ontstonden de eerste contouren van Dordrecht Academy.  

Twee jaar later ben ik ontzettend blij dat de eerste drie opleidingen starten. Nu eerst met deeltijdopleidingen, maar zodra alle deelnemende scholen de plannen voor Dordrecht Academy hebben goedgekeurd, gaan we verder onder de naam Dordrecht Academy. En vanuit daar gaan we toewerken naar een uitgebouwd aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen per september 2022.

Het betekent dat werknemers, en straks ook mbo’ers en havisten, voortaan dichtbij huis tweejarige Associate degree-opleidingen kunnen volgen.  Door samen te werken met werkgevers in de Drechtsteden zorgen we ervoor, dat onze opleidingen naadloos aansluiten op de innovatiethema’s die daar spelen.  Ik ben ervan overtuigd, dat Dordrecht Academy een belangrijke bijdrage gaat leveren aan groei en innovatie in de regio!

Erwin van Braam

Programmadirecteur Dordrecht Academy   

Thu, 08 April

Categorieën: Nieuws