Onze platformen

Wij streven voor een online omgeving waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samenkomen.

Career Boost toepassingen

Career Boost programma’s zijn langlopende programma’s waar verschillende projecten aan elkaar gekoppeld worden. Deze trajecten versterken elkaar.

De programma’s lopen door, en per (half) jaar haken er andere studenten aan. Daardoor leveren wij altijd de opdracht op aan de opdrachtgever. We dragen dus niet alleen zorg voor concrete output, inzet van alle betrokken partijen en het netwerk, maar ook voor implementatie.