Het Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD) is een initiatief van Gemeente Dordrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, Da Vinci College en Economic Development Board Dordrecht. Dit unieke samenwerkingsverband wil met Dordrecht Academy en Career Boost een flinke impuls aan het hoger onderwijs in de regio Drechtsteden geven. Om daarmee de tekorten aan hoger opgeleiden in grote sectoren van de regionale arbeidsmarkt te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

‘Niet voor de beroepspraktijk onderwijs ontwerpen, maar mét. Daarom bundelen vier hogescholen en het Da Vinci College hun krachten, om van elkaar te leren, maar bovenal om samen met het werkveld het onderwijs af te stemmen op hun strategische uitdagingen, personeelsbehoefte en innovatievragen. Een voorbeeld voor Nederland zou je kunnen zeggen.’

Dordrecht Academy biedt praktische, tweejarige hbo-opleidingen aan, zogenaamde Associate degrees. Vanaf september 2021 in deeltijd, een jaar later ook in voltijd. Career Boost ontwikkelt en organiseert uitdagende stages, onderzoeksprojecten, minoren en afstudeerprojecten voor bachelorstudenten, zodat zij in de laatste fase van hun opleiding intensief kennis kunnen maken met bedrijven en werkgevers in deze regio.

Waarom HOD?

De regio Drechtsteden staat bekend om haar historische stadshart, de rivieren die haar verbinden, de nabijheid van Nationaal Park De Biesbosch, maar ook haar ijzersterke maritieme sector, directe verbinding met de Rotterdamse regio en strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen.

De Drechtsteden hebben de ambitie om uit te groeien tot een regio met meer dan 300.000 inwoners. Wonen, werken, recreëren en studeren moeten nóg aantrekkelijker worden, voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Bedrijven en instellingen in de non-profit sector spelen daar een belangrijke rol in, want zonder economische groei geen maatschappelijke groei.

Duurzaam groeien

Om te blijven groeien en hun (inter)nationale positie te behouden, moeten organisaties continue vernieuwen. En ook nog eens op een klimaatbestendige, waterrobuuste, duurzame, gezonde en veilige manier. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen nodig en hbo-geschoolde vakmensen, die de kennis en vaardigheden bezitten om verandering en innovatie op gang te brengen. Er is echter een tekort aan hoger opgeleid personeel in de regio, vooral in de zorg, de techniek en het onderwijs. Bedrijven hebben daardoor steeds meer moeite de werknemers te vinden die zij nodig hebben.

Met Hoger Onderwijs Drechtsteden slaan onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (triple helix) de handen inéén. Samen investeren ze in hoger onderwijs, dat naadloos aansluit op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.