het vijfde stedelijk gebied van Nederland

Ruim 300.000 inwoners en de ambitie om door te groeien. Een brede en diverse economie met gespecialiseerde bedrijven die op wereldniveau meedraaien. Dat zijn de Drechtsteden, een stedelijk agglomeraat dat sterk verbonden is met de Rotterdamse regio. Om op lange termijn economisch gezond te blijven is het wel nodig dat de groeiende tekorten aan hoger geschoold personeel in de regio, zowel bij bedrijven als in de non-profit, worden aangepakt. Daarom bundelt een aantal hogescholen nu de krachten om vorm te geven aan passend hoger onderwijs voor de Drechtsteden. Zodat jongeren en werkenden kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze regio.

Gespecialiseerde bedrijven op wereldniveau hebben zich gevestigd in de Drechtsteden. De economische omstandigheden zijn goed, maar de concurrentie is groot en de kwaliteit van werknemers is steeds bepalender om mee te blijven tellen in zich snel ontwikkelende markten. Vakgebieden veranderen, bijvoorbeeld door de toenemende rol van ICT en technologie in beroepen, waardoor vakmanschap meer wordt dan een ambacht. De ambachtelijkheid wordt gecombineerd met inzicht in complexe processen, ICT-toepassing en oplossingsgericht handelen. In de staalindustrie is ‘Van staal naar digitaal’ op dit moment een veelgehoord credo. Ook in bijvoorbeeld de zorg zijn zulke ontwikkelingen zichtbaar. Dat schept nieuwe vacatures op
mbo+niveau, maar er zijn te weinig jongeren en werkenden met een diploma op dat niveau. Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken hebben onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken om er samen voor te zorgen dat jongeren en werkenden in de Drechtsteden hoger onderwijs kunnen volgen. Waarbij zij tijdens de opleiding intensief kennis maken met bedrijven en instellingen die hier in de regio zijn gevestigd.


Sinds januari 2019 zijn alle scholen uit dit project begonnen met een verkenning: Welk opleidingsaanbod is nodig om ervoor te zorgen dat de Drechtsteden sterk blijven staan? Er is een kleine projectorganisatie aan de slag gegaan om, voortbouwend op onderzoek dat reeds is uitgevoerd, een antwoord te geven op de volgende twee vragen:
1. Hoe ziet een passend aanbod aan Associate degree (2 jarige hbo opleidingen) - voor de Drechtsteden er uit? 2. Welke arrangementen kunnen werkgevers en hoger onderwijs samen ontwikkelen om hbo-studentenmet stages, praktijkopdrachten
etc. kennis te laten maken met werkgevers in de Drechtsteden (stages, praktijkopdrachten etc) en bij te dragen aan de innovatiekracht van de bedrijven en instellingen in de regio? .
In juli 2019 is deze verkenning klaar en vertaald naar een concreet plan.