De invloed van ICT en technologie op het werk in zorg en welzijn vraagt in toenemende mate een andere basis in het opleiden van zorgwerknemers. Die basis wordt nu door alle partijen gezamenlijk gelegd. De werkgevers spraken deze steun uit tijdens een speciale gespreksronde met zorgwerkgevers

Erwin van Braam, programmadirecteur van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, vindt deze toezegging vanuit de zorg een mijlpaal: ‘Dat de werkgevers willen meewerken aan de vorming van tweejarige hbo Associate degree opleidingen en aan innovatieve onderzoeks- en stageprojecten voor bachelorstudenten, is een belangrijke stap richting stevig hoger onderwijs in de Drechtsteden. Het onderstreept nog eens dat de behoefte in de Drechtsteden aan op de regio toegesneden hoger onderwijs groot is, maar ook dat werkgevers zien dat je goed onderwijs samen maakt.’

De komende maanden worden in meerdere sectoren dergelijke gespreksrondes georganiseerd, naast de reeds separaat lopende gesprekken. Zo zal er ook intensief gesproken worden met werkgevers uit de bouwsector, zakelijke dienstverlening, onderwijs en techniek. ‘Steun van werkgevers is essentieel voor het kunnen slagen van hoger onderwijs in de Drechtsteden’, aldus Van Braam.

Thu, 11 July

Categorieën: Nieuws