Zeven partners, één doel

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk sterker te maken hebben onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen afgesproken om er samen voor te zorgen dat jongeren en werkenden in de Drechtsteden hoger onderwijs kunnen volgen. Waarbij zij tijdens de opleiding intensief kennis maken met bedrijven en instellingen die hier in de regio zijn gevestigd. De gemeente Dordrecht heeft namens de Drechtsteden aan Hogeschool Rotterdam Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool enDaVinci College gevraagd een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat goed aansluit op de behoefte in de Drechtsteden. De Economic Board Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden ondersteunen dit initiatief van harte.