Dordste gemeenteraad ontvangt update over proces Hoger Onderwijs Drechtsteden

Deze brief omschrijft onder andere welke stappen voorwaarts het programmateam inmiddels heeft gemaakt en hoe het vervolgproces er voor nu uit gaat zien. De documenten zijn te raadplegen via deze link.