Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Career Boost heeft met en voor de vijf grootste sectoren in de regio (Logistiek & Transport, Bouw, Maak- & Service Industrie, Zorg & Welzijn en Onderwijs) innovatieagenda’s in kaart gebracht: op basis daarvan organiseert Career Boost met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten kortlopende onderwijsactiviteiten. Denk aan stage- en afstudeeropdrachten, traineeships, challenges, ontwerpopdrachten, innovatievragen en minoren.

‘Career Boost maakt innovatie toegankelijk en toepasbaar voor de hele regio, die daardoor kan groeien. Bovendien vinden werkgevers dankzij Career Boost makkelijker de high potentials die zij nodig hebben.’

Innovatietafels en lectoraat

Niet voor de beroepspraktijk onderwijs ontwikkelen, maar mét, een belangrijk en uniek uitgangspunt van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Het onderwijs binnen Dordrecht Academy en Career Boost stemmen wij daarom af op de strategische uitdagingen, personeelsbehoefte en innovatievragen uit het regionale werkveld.

Dit doen we door intensief te praten met bedrijven en publieke instellingen. Deze gesprekken vonden en vinden plaats aan onze Innovatietafels voor de vijf grootste sectoren: Logistiek & Transport, Bouw, Maak- & Service Industrie, Zorg & Welzijn en Onderwijs. Per sector brachten we alle vraagstukken in kaart en wat dit betekent voor de kennis en kunde van (toekomstig) personeel. Zie onze innovatieagenda’s voor het resultaat.

Onze onderwijsinnovatoren zullen dit de komende jaren – samen met professionals uit het onderwijs en vanuit de verschillende (hoge)scholen – vertalen naar leerinhoud en opdrachten, zowel voor Ad-studenten van Dordrecht Academy als bachelor studenten van Career Boost.

De innovatoren staan onder leiding van een Lectoraat[BB4], die de arbeidsmarkt monitort en sturing geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van Dordrecht Academy en Career Boost. Het Lectoraat doet ook onderzoek naar de wijze waarop innovaties snel en goed kunnen worden geïmplementeerd binnen de bedrijven en instellingen.

Ga naar Dordrecht Academy

Ga naar Career Boost

Meer informatie? Neem contact op!