Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Het gaat gebeuren!

Op dinsdag 15 juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor Dordrecht Academy en Career Boost getekend! Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden is daarmee een feit! Op deze website lees je alles over onze initiatieven.


Over

PHOD

Het unieke samenwerkingsverband Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wil meer hoger onderwijs in de regio realiseren. Om zo het tekort aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hbo-geschoold personeel in de Drechtsteden. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Ad-opleidingen volgen, die perfect aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Career

Boost

Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten organiseert zij kortlopende onderwijsactiviteiten rondom innovatie.


Dordrecht Studentenstad

RTV Rijnmond maakte een reportage over de toekomst van Dordrecht als studentenstad, de impact daarvan op het bedrijfsleven en de kansen die dat biedt aan jongeren in de regio.

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCW geeft groen licht voor 5 nieuwe hbo-opleidingen in Dordrecht

Dordrecht Academy mag vijf nieuwe Associate degree-opleidingen starten in Dordrecht: Engineering, Logistiek Management, Business Studies Logistiek, Integraal Bouwmanagement en de Pedagogisch Educatief Professional. Het ministerie van OCW besloot dit na een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Vanaf september 2022 worden deze opleidingen, samen met de reeds bestaande Ad-opleiding Sociaal Werk in de zorg, in Dordrecht aangeboden. De CDHO komt tot haar positieve oordeel omdat de opleidingen goed aansluiten op de behoeften van werkgevers uit de regio en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.


De regionale arbeidsmarkt in de Drechtsteden, waar techniek, logistiek, (water)bouw, zorg en onderwijs dominante sectoren zijn, staat onder druk. Hoger geschoold personeel is in deze sectoren moeilijk te vinden. Dordrecht Academy, een initiatief dat is ontstaan vanuit Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, vervult een sleutelrol in het terugbrengen van die spanning op de arbeidsmarkt. Drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede) en ROC Da Vinci College gaan onder de vlag van Dordrecht Academy tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees) aanbieden die helpen die tekorten terug te dringen. ‘De opleidingen die nu zijn goedgekeurd zijn ontwikkeld vanuit een krachtige samenwerking met werkgevers. Het advies van de CDHO bevestigt dat we met onze opleidingen de professionals gaan opleiden die hard nodig zijn in deze regio’, aldus Erwin van Braam, directeur van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. ‘Vanaf 2022 starten we met dit palet aan opleidingen. Ik verwacht dat we de jaren daarna het aanbod gestaag zullen uitbouwen.’Toekomstperspectief

‘Dit is een enorm belangrijke stap voor de toekomst van onze regio. Ik ben heel blij dat Dordrecht Academy nu groen licht heeft gekregen van het ministerie van Onderwijs. Dordrecht en de Drechtsteden hebben deze opleidingen keihard nodig. Meer hoger onderwijs helpt niet alleen om de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden, maar ook om jonge mensen te blijven binden aan onze stad’, aldus Peter Heijkoop, wethouder Onderwijs.


Dat het ministerie deze samenwerking heeft goedgekeurd stemt Heijkoop tevreden: ‘Het is mooi dat ook het ministerie de potentie van deze unieke samenwerking ziet en de opleidingen heeft goedgekeurd. Doordat hogescholen, Da Vinci College, de werkgevers in de regio en Gemeente Dordrecht de schouders eronder zetten kunnen we toekomstperspectief bieden aan de jongeren en reeds werkende professionals. Dat is een grote bijdrage aan de vitaliteit van onze economische en maatschappelijke sectoren.’
Unieke samenwerking

Juist die samenwerking maakt het verschil in het samenwerkingsverband Dordrecht Academy. ‘We brengen het beste uit meerdere werelden samen in Dordrecht Academy, vertelt Erwin van Braam. ‘Een voorbeeld: studenten kunnen straks de specifieke expertises van Business Studies Logistiek van Hogeschool Inholland en de opleiding Logistiek Management van Hogeschool Rotterdam volgen. Zij ervaren straks één brede logistieke opleiding waarin zij zelf, of in samenspraak met hun werkgever, keuzes maken over de te volgen onderdelen.’Opleidingenaanbod

Het opleidingenaanbod van Dordrecht Academy bestaat per 1 september 2022 uit:

Ad Engineering

Ad Integraal Bouwmanagement

Ad Logistiek Management

Ad Business Studies Logistics Management

Ad Pedagogisch Educatief Medewerker

Ad Sociaal Werk in de Zorg (wordt nu reeds in Dordrecht aangeboden door Christelijke Hogeschool Ede en start in september 2021 met 64 studenten)


Dordrecht Academy komt voort uit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Vanuit dit programma wordt naast Dordrecht Academy ook Career Boost opgestart. Career Boost biedt hoogwaardige en aantrekkelijke stages en opdrachten voor bachelorstudenten die in de laatste fase van hu studie zitten. Met deze twee initiatieven krijgen de Drechtsteden een stevig aanbod aan Hoger Onderwijs.