Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Het gaat gebeuren!

Op dinsdag 15 juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor Dordrecht Academy en Career Boost getekend! Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden is daarmee een feit! Op deze website lees je alles over onze initiatieven.


Over

PHOD

Het unieke samenwerkingsverband Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wil meer hoger onderwijs in de regio realiseren. Om zo het tekort aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hbo-geschoold personeel in de Drechtsteden. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Ad-opleidingen volgen, die perfect aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Career

Boost

Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten organiseert zij kortlopende onderwijsactiviteiten rondom innovatie.


Dordrecht Studentenstad

RTV Rijnmond maakte een reportage over de toekomst van Dordrecht als studentenstad, de impact daarvan op het bedrijfsleven en de kansen die dat biedt aan jongeren in de regio.

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

EERSTE ASSOCIATE DEGREES NA DE ZOMER VAN START


In januari 2019 startte ik gesprekken met wethouders uit de Drechtsteden, werkgevers in de regio en met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en het roc Da Vinci College, om te praten over Dordrecht Academy. Met de centrale vraag: kunnen we het hoger onderwijs in de regio fors versterken door de krachten te bundelen en elkaar – vanuit onze eigen identiteit – te versterken. Zo ontstonden de eerste contouren van Dordrecht Academy.  

Twee jaar later ben ik ontzettend blij dat de eerste drie opleidingen starten. Nu eerst met deeltijdopleidingen, maar zodra alle deelnemende scholen de plannen voor Dordrecht Academy hebben goedgekeurd, gaan we verder onder de naam Dordrecht Academy. En vanuit daar gaan we toewerken naar een uitgebouwd aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen per september 2022.

Het betekent dat werknemers, en straks ook mbo’ers en havisten, voortaan dichtbij huis tweejarige Associate degree-opleidingen kunnen volgen.  Door samen te werken met werkgevers in de Drechtsteden zorgen we ervoor, dat onze opleidingen naadloos aansluiten op de innovatiethema’s die daar spelen.  Ik ben ervan overtuigd, dat Dordrecht Academy een belangrijke bijdrage gaat leveren aan groei en innovatie in de regio!


Erwin van Braam


Programmadirecteur Dordrecht Academy