Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Over

PHOD

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden houdt zich sinds 2019 bezig met de vraag hoe Hoger Onderwijs in de Drechtsteden zo kan worden verstevigt, dat het bijdraagt aan economische een maatschappelijke groei van de regio.

Associate degrees

Vanaf september 2021 kun je in Dordrecht tweejarige, praktische hbo-opleidingen volgen: Associate degrees. Na afronding heb je een internationaal erkend hbo-diploma op zak. Hoger geschoolden zijn schaars in de regio, dus je hebt goede kansen op de arbeidsmarkt.  

Career

Boost

Career Boost helpt organisaties in de Drechtsteden met het in kaart brengen en realiseren van innovatiekansen. De daaruit voortvloeiende innovatieprojecten worden uitgevoerd door bachelorstudenten en young professionals.  

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuw: Career Boost Innovatiescan

Je wilt je bedrijf laten groeien. Maar hoe?
Dat is precies waar de Career Boost Innovatiescan je bedrijf mee kan helpen. De wereld om ons heen innoveert snel, wat ook impact kan hebben op je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je vooruit kunt kijken op die toekomst en daar je bedrijf op kunt voorbereiden?Wij helpen je met het in kaart brengen van deze uitdagingen. Vervolgens kunnen wij dat weer koppelen aan onderwijsactiviteiten, die bijdragen aan jouw groei.


Wat is de innovatiescan?

De innovatiescan is een onderzoeksmethode die de groei- en innovatiekansen voor je bedrijf in kaart brengt. De uitkomst van de scan kan op veel dingen betrekking
hebben. Zo kan het kansen blootleggen voor je groeipotentieel, procesoptimalisatie, maar ook in kaart brengen welke ontwikkelingen er in je markt zijn. Kortom: in de breedste zin van het woord!

Waarom zou je meedoen?

Van nieuwe inzichten is nog nooit een bedrijf slechter geworden. Sterker nog, door de innovatiescan met Career Boost te doen, kunnen we meteen samen de koppeling maken naar scholing. Moet het onderwijs worden afgestemd op jouw innivatiekansen als andere bedrijven die ook hebben? Of kunnen we samen
met studenten meer onderzoek doen naar je groeikansen? Of samen al beginnen met het benutten van die kansen? Career Boost is 100% Drechtsteden, en kent de markt en groeikansen.

Hoe doe ik mee?
De Innovatiescan start vanaf het voorjaar van 2021.  Om mee te doen neem je de volgende stappen:
1. Je geeft door dat je mee wilt doen aan Danielle Stolk van Career Boost, via: danielle.stolk@hogeronderwijsdrechtsteden.nl of via 06-13396559
2. Je beantwoordt de vragenlijst die je digitaal krijgt toegestuurd.
3. Naar aanleiding van de vragenlijst zal een gesprek worden gevoerd. Dit gesprek wordt afgenomen door daarvoor opgeleide studenten.
4. Je ontvangt na afloop een rapportage met jouw innovatiekansen, en een vrijblijvende uitnodiging om hierover verder te brainstormen met
Career Boost.


Aanmelden of meer info?
Neem dan contact op met Danielle Stolk, Innovator bij Career Boost. Zij zal je alles vertellen over de mogelijkheden. Spreken we elkaar snel?