Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Het gaat gebeuren!

Op dinsdag 15 juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor Dordrecht Academy en Career Boost getekend! Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden is daarmee een feit! Op deze website lees je alles over onze initiatieven.


Over

PHOD

Het unieke samenwerkingsverband Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wil meer hoger onderwijs in de regio realiseren. Om zo het tekort aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hbo-geschoold personeel in de Drechtsteden. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Ad-opleidingen volgen, die perfect aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Career

Boost

Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten organiseert zij kortlopende onderwijsactiviteiten rondom innovatie.


Dordrecht Studentenstad

RTV Rijnmond maakte een reportage over de toekomst van Dordrecht als studentenstad, de impact daarvan op het bedrijfsleven en de kansen die dat biedt aan jongeren in de regio.

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuw: Career Boost Innovatiescan

Je wilt je bedrijf laten groeien. Maar hoe?
Dat is precies waar de Career Boost Innovatiescan je bedrijf mee kan helpen. De wereld om ons heen innoveert snel, wat ook impact kan hebben op je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je vooruit kunt kijken op die toekomst en daar je bedrijf op kunt voorbereiden?Wij helpen je met het in kaart brengen van deze uitdagingen. Vervolgens kunnen wij dat weer koppelen aan onderwijsactiviteiten, die bijdragen aan jouw groei.


Wat is de innovatiescan?

De innovatiescan is een onderzoeksmethode die de groei- en innovatiekansen voor je bedrijf in kaart brengt. De uitkomst van de scan kan op veel dingen betrekking
hebben. Zo kan het kansen blootleggen voor je groeipotentieel, procesoptimalisatie, maar ook in kaart brengen welke ontwikkelingen er in je markt zijn. Kortom: in de breedste zin van het woord!

Waarom zou je meedoen?

Van nieuwe inzichten is nog nooit een bedrijf slechter geworden. Sterker nog, door de innovatiescan met Career Boost te doen, kunnen we meteen samen de koppeling maken naar scholing. Moet het onderwijs worden afgestemd op jouw innivatiekansen als andere bedrijven die ook hebben? Of kunnen we samen
met studenten meer onderzoek doen naar je groeikansen? Of samen al beginnen met het benutten van die kansen? Career Boost is 100% Drechtsteden, en kent de markt en groeikansen.

Hoe doe ik mee?
De Innovatiescan start vanaf het voorjaar van 2021.  Om mee te doen neem je de volgende stappen:
1. Je geeft door dat je mee wilt doen aan Danielle Stolk van Career Boost, via: danielle.stolk@hogeronderwijsdrechtsteden.nl of via 06-13396559
2. Je beantwoordt de vragenlijst die je digitaal krijgt toegestuurd.
3. Naar aanleiding van de vragenlijst zal een gesprek worden gevoerd. Dit gesprek wordt afgenomen door daarvoor opgeleide studenten.
4. Je ontvangt na afloop een rapportage met jouw innovatiekansen, en een vrijblijvende uitnodiging om hierover verder te brainstormen met
Career Boost.


Aanmelden of meer info?
Neem dan contact op met Danielle Stolk, Innovator bij Career Boost. Zij zal je alles vertellen over de mogelijkheden. Spreken we elkaar snel?