Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Het gaat gebeuren!

Op dinsdag 15 juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor Dordrecht Academy en Career Boost getekend! Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden is daarmee een feit! Op deze website lees je alles over onze initiatieven.


Over

PHOD

Het unieke samenwerkingsverband Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wil meer hoger onderwijs in de regio realiseren. Om zo het tekort aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hbo-geschoold personeel in de Drechtsteden. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Ad-opleidingen volgen, die perfect aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Career

Boost

Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten organiseert zij kortlopende onderwijsactiviteiten rondom innovatie.


Dordrecht Studentenstad

RTV Rijnmond maakte een reportage over de toekomst van Dordrecht als studentenstad, de impact daarvan op het bedrijfsleven en de kansen die dat biedt aan jongeren in de regio.

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terugblik stagemarkt

Met een nieuw concept. Na de eerste editie is de opzet van de stagemarkt namelijk doorontwikkeld aan de hand van wensen uit het bedrijfsleven. Het scheppen van de meest kansrijke matches was dit keer het uitgangspunt. Door vooraf intensief in kaart te brengen wat voor studenten werden gezocht door de bedrijven, konden studenten zo gericht mogelijk worden gevonden en gematcht. Daardoor werd voor zowel studenten als bedrijven de kans op een succesvolle match zo groot mogelijk.

Mooie bijkomstigheid: de stagemarkt kon zo over twee dagen worden ingedeeld per sector/vakgebied. Zo stond dinsdag 24 mei de stagemarkt centraal aan het vinden van technische stagiaires. Op de woensdag 25 november stonden andere studies centraal. Kortom: alle randvoorwaarden voor een kwaliteitsinjectie aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden!
De volgende editie van de stagemarkt zal in de loop van 2021 worden aangekondigd.