Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Over

PHOD

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden houdt zich sinds 2019 bezig met de vraag hoe Hoger Onderwijs in de Drechtsteden zo kan worden verstevigt, dat het bijdraagt aan economische een maatschappelijke groei van de regio.

Dordrecht Academy

Aan Dordrecht Academy kunnen studenten (in voltijd) en werknemers (in deeltijd) praktische, tweejarige hbo-opleidingen volgen: zogenaamde Associate degrees. Onze opleidingen sluiten aan op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en beroepen van de toekomst.  

Career

Boost

Career Boost helpt organisaties in de Drechtsteden met het in kaart brengen en realiseren van innovatiekansen. De daaruit voortvloeiende innovatieprojecten worden uitgevoerd door bachelorstudenten en young professionals.  

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terugblik stagemarkt

Met een nieuw concept. Na de eerste editie is de opzet van de stagemarkt namelijk doorontwikkeld aan de hand van wensen uit het bedrijfsleven. Het scheppen van de meest kansrijke matches was dit keer het uitgangspunt. Door vooraf intensief in kaart te brengen wat voor studenten werden gezocht door de bedrijven, konden studenten zo gericht mogelijk worden gevonden en gematcht. Daardoor werd voor zowel studenten als bedrijven de kans op een succesvolle match zo groot mogelijk.

Mooie bijkomstigheid: de stagemarkt kon zo over twee dagen worden ingedeeld per sector/vakgebied. Zo stond dinsdag 24 mei de stagemarkt centraal aan het vinden van technische stagiaires. Op de woensdag 25 november stonden andere studies centraal. Kortom: alle randvoorwaarden voor een kwaliteitsinjectie aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden!
De volgende editie van de stagemarkt zal in de loop van 2021 worden aangekondigd.