Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Over

PHOD

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden houdt zich sinds 2019 bezig met de vraag hoe Hoger Onderwijs in de Drechtsteden zo kan worden verstevigt, dat het bijdraagt aan economische een maatschappelijke groei van de regio.

Associate degrees

Vanaf september 2021 kun je in Dordrecht tweejarige, praktische hbo-opleidingen volgen: Associate degrees. Na afronding heb je een internationaal erkend hbo-diploma op zak. Hoger geschoolden zijn schaars in de regio, dus je hebt goede kansen op de arbeidsmarkt.  

Career

Boost

Career Boost helpt organisaties in de Drechtsteden met het in kaart brengen en realiseren van innovatiekansen. De daaruit voortvloeiende innovatieprojecten worden uitgevoerd door bachelorstudenten en young professionals.  

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dordste gemeenteraad ontvangt update over proces Hoger Onderwijs Drechtsteden

Deze brief omschrijft onder andere welke stappen voorwaarts het programmateam inmiddels heeft gemaakt en hoe het vervolgproces er voor nu uit gaat zien. De documenten zijn te raadplegen via deze link.