Programma hoger onderwijs drechtsteden is op weg naar...

Wie?

Dordrecht Academy komt voort uit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Het wordt een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente DordrechtLees meer

WAT?

De samenwerkende scholen hebben een intentieovereenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat zij samen nieuw hoger onderwijs in Dordrecht gaan realiseren: Dordrecht Academy. Zowel door middel van tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees) als door intensieve samenwerkingsmogelijkheden met werkgevers. Dordrecht Academy komt in een nieuw gebouw op Campus Leerpark.

Lees meer

Waarom?

De Drechtsteden hebben samen 300.000 inwoners. Het bedrijfsleven is gespecialiseerd en heeft een toenemende behoefte aan hoger geschoold personeel. Terwijl jongeren voor het volgen van hoger onderwijs de regio uit moeten trekken. Hoger Onderwijs is hierin een belangrijke verbindende schakel.
Lees meer

MEEDOEN?

Dordrecht Academy speelt in op trends en ontwikelingen in het werkveld en de omgeving. Om te weten welke van deze trends en ontwikkelingen moeten worden vertaald richting ons onderwijs maken we samen met de werkgevers Human Capital Agenda's. Doet u ook mee?
Lees meer

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Werkgevers zorg en welzijn enthousiast over Dordts plan hoger onderwijs

De invloed van ICT en technologie op het werk in zorg en welzijn vraagt in toenemende mate een andere basis in het opleiden van zorgwerknemers. Die basis wordt nu door alle partijen gezamenlijk gelegd. De werkgevers spraken deze steun uit tijdens een speciale gespreksronde met zorgwerkgevers

Erwin van Braam, programmadirecteur van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, vindt deze toezegging vanuit de zorg een mijlpaal: ‘Dat de werkgevers willen meewerken aan de vorming van tweejarige hbo Associate degree opleidingen en aan innovatieve onderzoeks- en stageprojecten voor bachelorstudenten, is een belangrijke stap richting stevig hoger onderwijs in de Drechtsteden. Het onderstreept nog eens dat de behoefte in de Drechtsteden aan op de regio toegesneden hoger onderwijs groot is, maar ook dat werkgevers zien dat je goed onderwijs samen maakt.’

De komende maanden worden in meerdere sectoren dergelijke gespreksrondes georganiseerd, naast de reeds separaat lopende gesprekken. Zo zal er ook intensief gesproken worden met werkgevers uit de bouwsector, zakelijke dienstverlening, onderwijs en techniek. ‘Steun van werkgevers is essentieel voor het kunnen slagen van hoger onderwijs in de Drechtsteden’, aldus Van Braam.