Programma hoger onderwijs drechtsteden is op weg naar...

Wie?

Dordrecht Academy komt voort uit het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Het wordt een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente DordrechtLees meer

WAT?

De samenwerkende scholen hebben een intentieovereenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat zij samen nieuw hoger onderwijs in Dordrecht gaan realiseren: Dordrecht Academy. Zowel door middel van tweejarige hbo-opleidingen (Associate degrees) als door intensieve samenwerkingsmogelijkheden met werkgevers. Dordrecht Academy komt in een nieuw gebouw op Campus Leerpark.

Lees meer

Waarom?

De Drechtsteden hebben samen 300.000 inwoners. Het bedrijfsleven is gespecialiseerd en heeft een toenemende behoefte aan hoger geschoold personeel. Terwijl jongeren voor het volgen van hoger onderwijs de regio uit moeten trekken. Hoger Onderwijs is hierin een belangrijke verbindende schakel.
Lees meer

MEEDOEN?

Dordrecht Academy speelt in op trends en ontwikelingen in het werkveld en de omgeving. Om te weten welke van deze trends en ontwikkelingen moeten worden vertaald richting ons onderwijs maken we samen met de werkgevers Human Capital Agenda's. Doet u ook mee?
Lees meer

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden van start

Er is vanuit deze scholen een kleine projectorganisatie aan de slag gegaan om, voortbouwend op onderzoek dat reeds is uitgevoerd, een antwoord te geven op de volgende twee vragen:

1. Hoe ziet een passend aanbod aan Associate
degree (2 jarige hbo opleidingen) - voor de Drechtsteden er uit?

2. Welke arrangementen kunnen
werkgevers en hoger onderwijs samen ontwikkelen om hbo-studenten met
stages, praktijkopdrachten etc. kennis te laten maken met werkgevers in de
Drechtsteden (stages, praktijkopdrachten etc) en bij te dragen aan de
innovatiekracht van de bedrijven en instellingen in de regio?

In juli 2019 is deze verkenning afgerond en
vertaald naar een concreet plan. We brengen u via deze update graag op de
hoogte van de tussentijdse stand van zaken. Meer informatie over het nut en de
noodzaak van Hoger Onderwijs in de Drechtsteden vindt u in onze folder.