Wie?

Hoger Onderwijs Drechtsteden is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Dordrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Da Vinci en HBO Drechtsteden.


Lees meer

WAT?

Dit programma brengt in kaart of wat er nodig is om een passend aanbod aan Associate degree (2 jaar hbo) opleidingen aan te bieden in de Drechtsteden, en welke innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met regionale bedrijven en bachelorstudenten in te richten zijn.

Lees meer

Waarom?

De Drechtsteden hebben samen 300.000 inwoners. Het bedrijfsleven is gespecialiseerd en heeft een toenemende behoefte aan hoger geschoold personeel. Om bedrijven én de Drechtstedenaars samen te laten groeien is er Hoger Onderwijs nodig in de regio.


Lees meer

MEEDOEN?

Om te weten welke opleidingen er nodig zijn in de Drechtsteden zoeken we actief contact met bedrijven en Drechtstedenaars. Heb jij ideeën? Of wil je met ons meedenken? Laat het ons dan weten. Jij kunt direct bijdragen aan Hoger Onderwijs in de Drechtsteden.


Lees meer

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden van start

Er is vanuit deze scholen een kleine projectorganisatie aan de slag gegaan om, voortbouwend op onderzoek dat reeds is uitgevoerd, een antwoord te geven op de volgende twee vragen:

1. Hoe ziet een passend aanbod aan Associate
degree (2 jarige hbo opleidingen) - voor de Drechtsteden er uit?

2. Welke arrangementen kunnen
werkgevers en hoger onderwijs samen ontwikkelen om hbo-studenten met
stages, praktijkopdrachten etc. kennis te laten maken met werkgevers in de
Drechtsteden (stages, praktijkopdrachten etc) en bij te dragen aan de
innovatiekracht van de bedrijven en instellingen in de regio?

In juli 2019 is deze verkenning afgerond en
vertaald naar een concreet plan. We brengen u via deze update graag op de
hoogte van de tussentijdse stand van zaken. Meer informatie over het nut en de
noodzaak van Hoger Onderwijs in de Drechtsteden vindt u in onze folder.