Meer regionale groei en innovatie


door een stevig aanbod van praktisch, op de regio toegesneden hoger onderwijs. Dat is wat het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en werkgevers, wil bereiken.  

PHOD is grondlegger en initiator van Dordrecht Academy en Career Boost

Het gaat gebeuren!

Op dinsdag 15 juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor Dordrecht Academy en Career Boost getekend! Meer hoger onderwijs in de Drechtsteden is daarmee een feit! Op deze website lees je alles over onze initiatieven.


Over

PHOD

Het unieke samenwerkingsverband Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wil meer hoger onderwijs in de regio realiseren. Om zo het tekort aan hoger opgeleiden in de Drechtsteden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy

Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hbo-geschoold personeel in de Drechtsteden. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Ad-opleidingen volgen, die perfect aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Career

Boost

Career Boost is de aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten organiseert zij kortlopende onderwijsactiviteiten rondom innovatie.


Dordrecht Studentenstad

RTV Rijnmond maakte een reportage over de toekomst van Dordrecht als studentenstad, de impact daarvan op het bedrijfsleven en de kansen die dat biedt aan jongeren in de regio.

NIEUWS

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

EERSTE ASSOCIATE DEGREES NA DE ZOMER VAN START

Programmadirecteur Erwin van Braam kan met trots de start van de eerste drie Associate degrees aankondigen. Drie deeltijdopleidingen per september 2021, die een jaar later zijn uitgebouwd naar zeven opleidingen in zowel voltijd als deeltijd routes.

Lees meer

Nieuw: Career Boost Innovatiescan

Je wilt je bedrijf laten groeien. Maar hoe?
Dat is precies waar de Career Boost Innovatiescan je bedrijf mee kan helpen. De wereld om ons heen innoveert snel, wat ook impact kan hebben op je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je vooruit kunt kijken op die toekomst en daar je bedrijf op kunt voorbereiden?

Lees meer

Terugblik stagemarkt

8 Deelnemende bedrijven en bijna 25 studenten. De tweede editie van de Career Boost online stagemarkt van 24 en 25 november was voor zowel studenten als bedrijven een groot succes.

Lees meer

Career Boost Online Stagemarkt

24, 25 en 26 november 2020 vindt een nieuwe Career Boost Online Stagemarkt plaats. Hiermee geeft Career Boost gehoor aan de wens van werkgevers om een nieuwe én doorontwikkelde stagemarkt neer te zetten.

Lees meer

Regiodeal geeft impuls aan hoger onderwijs in de Drechtsteden

Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven voor meer innovatie zodat het toekomstbestendig is en blijft zorgen voor banen voor onze inwoners.

Lees meer